2a Tinent d’Alcaldia i Regidoria de Benestar Social.